Minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar

Alkoholkonsumtion i Sverige

Allt färre elever dricker alkohol. Det visar de drogvane- undersökningar* som görs varje år. Andelen elever i årskurs 9 som dricker alkohol är nu den lägsta sedan mätningarna startade 1971.

I den senaste undersökningen 2014 sjönk andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 till historiskt låga andelar: 43 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna svarade att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Även bland eleverna i gymnasiets år 2 har andelen alkoholkonsumenter minskat, om än inte i samma utsträckning.

Andelen som intensivkonsumerar alkohol minst en gång per månad har minskat. För pojkar i årskurs 9 har den gått ner från 25 procent år 2004 till 10 procent år 2014. För flickorna har andelen minskat från 23 procent 2004 till 11 procent 2014. Det är alltså betydligt färre idag än för tio år sedan, och det är pojkarna som minskat mest.

Och andelen pojkar i årskurs 9 som varit berusade vid 13 års ålder har halverats sedan år 2003, från 17 procent till 9 procent 2013. Flickorna har haft en likadan utveckling under samma period, från 18 till 8 procent.

*Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2014