Alkoholkonsumtion i Sverige

Introduktion

Oavsett vad vi tycker om det: alkoholen är en del av vår kultur och vårt samhälle. I dagens Sverige dricker 9 av 10 vuxna alkohol. De flesta av oss är måttliga, men många dricker mycket. De senaste åren har dessutom alkohol blivit vanligt i allt fler sammanhang och allt fler dagar i veckan. Om någon serverat vin på ett föräldramöte på 80-talet, hade ingen trott sina ögon. Idag är bilden en annan.