Alkohol och ungdomar

Introduktion

Att det inte är bra att dricka mycket alkohol vet nog alla. Men varför det är farligare att dricka som ung är kanske inte lika känt.

Det finns goda anledningar till varför lagen sätter en åldersgräns vid 18 år för att dricka alkohol, nämligen att ungdomar löper högre risk än vuxna att ta skada, både i nuläget och senare i livet.

Sedan några år visar undersökningar glädjande tecken på att allt färre ungdomar dricker, idag är det mindre än hälften av niondeklassarna som gör det.