Alkohol och hälsa

Introduktion

Frågan om hur alkohol påverkar hälsan har väldigt många aspekter. Det finns mycket forskning om hur alkohol påverkar både fysisk och mental hälsa, men det är också mycket man inte vet.

Hur påverkas kroppen när man dricker – både direkt och över tid? Ökar risken för att drabbas av sjukdom om man dricker alkohol? Och vilka sjukdomar handlar det i så fall om? Vad betyder orden ”riskbruk”, ”missbruk” och ”beroende”? Och hur kan andras hälsa drabbas av att någon dricker?

Om du har fler frågor om hur alkohol påverkar hälsan kan du prata med din läkare på vårdcentralen. Om han eller hon inte kan svara direkt, kan du ändå få tips på vem du kan vända dig till i nästa steg.