3 tips för att minska risken att ditt drickande påverkar andra

1. Prata om det

Misstänker du att ditt drickande påverkar människor i din omgivning negativt? Våga ta upp ämnet och fråga hur personer i din närhet uppfattar dig när du är berusad.

2. Ta reda på hur mycket du dricker

Har du en känsla av att du dricker för mycket eller för ofta, men är osäker? Börja anteckna när du dricker och vad du druckit. Titta till anteckningarna efter en månad och fundera över om alla glas verkligen är nödvändiga. Du kan även besöka alkoholprofilen.se och testa dina alkoholvanor.

3. Sök professionell hjälp

Om du är orolig över hur ditt drickande påverkar andra, vänd dig till någon som jobbar professionellt med dessa frågor. Du kan bland annat ringa Alkohollinjen eller kontakta Alkoholhjälpen.